top of page

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LEGENDARIUM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LEGENDARIUM, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LEGENDARIUM verstrekt. LEGENDARIUM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM LEGENDARIUM GEGEVENS NODIG HEEFT

LEGENDARIUM verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


HOE LANG LEGENDARIUM GEGEVENS BEWAART

LEGENDARIUM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

LEGENDARIUM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LEGENDARIUM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LEGENDARIUM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marijke@legendarium.be. LEGENDARIUM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

LEGENDARIUM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LEGENDARIUM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LEGENDARIUM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LEGENDARIUM op via marijke@legendarium.be.

CONTACT

www.legendarium.be is een website van LEGENDARIUM.

LEGENDARIUM is als volgt te bereiken:

Postadres: Dijkgraaflaan 7 – 2660 Hoboken

Vestigingsadres: Dijkgraaflaan 7 – 2660 Hoboken

Ondernemingsnummer: 0689.593.388

Telefoon: 0486 17 48 39

E-mailadres: marijke@legendarium.be

Privacyverklaring: Tekst
bottom of page